Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΣΑΝ ΜΑΣΟΝΟ, ΤΑ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 60 ΧΡΟΝΩΝ!!!

Ο μισθός του κυβερνήτη
Συντάχθηκε απο τον/την Ηλίας Καλογήρου
Για κοίτα τι πήγε και ξετρύπωσε φίλος του Ακτιβιστή.

Το μεταφέρουμε και το απευθύνουμε προς πολλαπλούς αποδέκτες.

Με αγάπη και μεγάλες προσδοκίες.
<<...Ελπίζω όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματος των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ' ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της... >> και <<... εφ' όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματα μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν >>.

Ιωάννης Καποδίστριας
Κυβερνήτης της Ελλάδας
προς την Δ' Εθνοσυνέλευση

Αναρτήθηκε από ακτιβιστης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου