Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΜΕΝ ΔΕΛΦΙΝΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΦΣΑΪΝΤ, Ο ΔΕ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ...ΞΑΝΑ!!!!!

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12-10-2009

Η απελθούσα κυβέρνηση δέν φρόντισε μόνο νά στελεχώσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού μέ πρόεδρο καί ολομέλεια της επιλογής της λίγο πρίν τό τέλος της. Αφού αυτό έγινε καί μέ την ανοχή- βλέπε λευκή ψήφο -τών κομμάτων της αντιπολίτευσης στήν Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής, δύο μέρες πρό των εκλογών τούς δώρησε αυξήσεις των αποδοχών μέχρι καί 71% εν μέσω οικονομικής κρίσης! Η ανάγκη γιά άμεσες αναθεωρήσεις τέτοιων προκλητικών αποφάσεων καί τερματισμό απαράδεκτων εκκρεμοτήτων.

Λίγο πρίν την προκύρηξη τών πρόωρων εκλογών καί ενώ στά χέρια τής κυβέρνησης υπήρχαν όλες οι δημοσκοπήσεις πού προεξοφλούσαν τό τέλος της θητείας της,αντίθετα μέ ότι συνηθίζεται στίς περιπτώσεις αυτές, δηλαδή μικρή παράταση της όποιας θητείας προκειμένου νευραλγικές γιά τό δημόσιο συμφέρον θέσεις νά τύχουν της επιλογής της κυβέρνησης πού θά έχει νωπή λαική εντολή, η κυβέρνηση Καραμανλή διόρισε σάν νέο πρόεδρο καί μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρόσωπα της δικής της επιλογής.

Εναν συνταξιούχο δικαστικό καί μία σειρά προσώπων ,τόν διορισμό των οποίων ανέχτηκαν ψηφίζοντας απλά λευκό τά κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Τό STOPCARTEL εξέφρασε δημόσια εξ αρχής τίς θέσεις του γιά την αντιδεοντολογική αυτή διαδικασία, μετά δέ τη συνάντηση μέ τη νέα ηγεσία της Επιτροπής ακολούθησε μία θετική στάση, περιμένοντας δείγματα γραφής από αυτή.

Σέ άμεση εκκρεμότητα υπήρχαν καί υπάρχουν ζητήματα καρτέλ όπως τό Τραπεζικό όπου η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, καταστρέφονται καί αυτοκτονούν καθημερινά πολίτες καί μικρομεσαίοι ,τών καυσίμων όπου γίνονται κοσμογονικές αλλαγές καί ισχυροποίηση του εν όψει καί τού βαρύ οικονομικού χειμώνα πού έρχεται, τού χάλυβα όπου εκκρεμεί απόφαση ανάκλησης προηγούμενης σκανδαλώδους απόφασης αθώωσης του ενώ η οικοδομή έχει γονατίσει,της καθημερινής ακρίβειας του καρτέλ των αλυσίδων σουπερμάρκετ καί πλήθος άλλων υποθέσεων.

Η νέα ολομέλεια αντί νά σηκώσει τά μανίκια καί νά ασχοληθεί μέ αυτά, 9 ημέρες μετά την εγκατάστασή της φρόντισε κατά προτεραιότητα τά οικονομικά της.

Μέ την υπ'αριθμ. 1633 / 17.09.2009 απόφασή της η οποία διαβιβάστηκε μέ τό υπ'αριθμ.6867 / 21.09.2009 στήν κυβέρνηση, ζήτησε καί έλαβε αυξήσεις αποδοχών μέχρι 71,12 %.!

Ετσι,συγκεκριμένα δύο ημέρες πρό των εκλογών, η κυβέρνηση Καραμανλή μέ την κοινή υπουργική απόφαση Κ.Υ.Α. 2 / 71088 / 0022 / 02.10.2009 πού δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 440, τ. Υ.Ο.Δ.Δ., 02.10.2009, καθόρισε τις αποδοχές του Προέδρου και των Εισηγητών της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώς εξής:( Η απόφαση αυτή αντικατέστησε παλαιότερη απόφαση πού ίσχυε από το 2006, Φ.Ε.Κ. 556, τ. Β΄, 04.05.2006.)

(Τά αναγραφόμενα ποσά είναι σε ΕΥΡΩ)

Πρόεδρος : 9.039,40 από 5.282,47 αύξηση : 71,12 %

Εισηγητής : 6.338,00 (δεν υπήρχαν πριν)

Ορίστηκαν 150 Συνεδριάσεις / έτος

Αμοιβές ανά συνεδρίαση:

Πρόεδρος : 350,00 από 300,00 ) αύξηση : 16,67 %

Εισηγητης : 300,00

Μέλος : 300,00 από 250,00 αύξηση : 20,00 %

Υπάλληλος :70,00 από 65,00 αύξηση :7,69 %

Γραμματέας : 65,00 από 60,00 αύξηση : 8,33 %

Συνολικές μηνιαίες αποδοχές:

Αν υπολογιστούν οι συνεδριάσεις 12 ανά μήνα (12 x 12 = 144) και έξι συνεδριάσεις το χρόνο για δώρα, οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται:

Πρόεδρος : 9.039,40 +4.200,00 (12 x 350) = 13.239.40

Εισηγητής : 6.338,00 + 3.600.00 (12 x 300) = 9.938,00

Καί η ανάγνωση μόνο τών αυξήσεων καί των ποσών αυτών προκαλεί τόν μέσο πολίτη.

Στό σημείο αυτό τό STOPCARTEL θυμίζει πρός κάθε κατεύθυνση:

Η νέα κυβέρνηση έχει υποσχεθεί κατάργηση τών προκλητικών αμοιβών των κάθε είδους Golden boys ( η γηραιών) τού δημόσιου καί ευρύτερου δημόσιου τομέα.

  • Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί δημοκρατική δημόσια διαδικασία στήν επιλογή καί διορισμό δημόσιων λειτουργών, κάνοντας αρχή ήδη παρά τίς όποιες ενστάσεις,από τού Γενικούς Γραμματείς υπουργείων.

  • Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί αληθινό αγώνα εξάρθρωσης των καρτέλ καί ολιγοπωλίων στήν Ελλάδα.Ομως,

Ο τρόπος καί χρόνος διορισμού των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού,οι προτεραιότητες πού αυτή έθεσε παρά την ύπαρξη τών αναφερθέντων σοβαρών εκκρεμοτήτων καί οι υψηλές αμοιβές πού αποφασίστηκαν γιά τά μέλη της, βρίσκονται στήν ακριβώς αντίθετη κατευθυνση μέ αυτές τίς επαγγελίες της νέας κυβέρνησης.

Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σέ μία ακόμη δέσμη προκλήσεων γιά την Υπουργό Οικονομίας καί Ανάπτυξης κα Κατσέλη, πού απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Γράφει ο Γιώργος Κοσμόπουλος,

Πρόεδρος Δ.Σ. της ΜΚΟ STOPCARTEL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου