Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΑΡΙΑ ΔΕΝ ΑΥΛΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΥΛΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

=Αποθέσατε τόν αλόν καί ναλάβετε τ μφίβληστρον[δίκτυ].=

«λιες αλητικς μπειρος, ναλαβν αλος κα τ δίκτυα, παρεγένετο ες τν θάλασσαν κα στς πί τινος προβλτος πέτρας, τ μν πρτον δε, νομίζων ατομάτους πρς τν δυφωνίαν τος χθύας ξαλεσθαι πρς ατν. ς δ, ατο π πολ διατεινομένου, οδν πέρας νύετο, ποθέμενος τος αλος νείλετο τ μφίβληστρον κα βαλν κατ το δατος πολλος χθύας γρευσεν. κβαλν δ ατος π το δικτύου π τν ιόνα, ς θεάσατο σπαίροντας, φη· « κάκιστα ζα, μες, τε μν ηλουν, οκ ρχεσθε, νν δ, τε πέπαυμαι, τοτο πράττετε.»
Πρς τος παρ καιρόν τι πράττοντας λόγος εκαιρος.» [Αρχ.Ελλην.Γραμματεία]

====>> Σημασιολογία:

-Αὐλός=σουραύλι, =====>> Σημασιολογικά=λόγια,λόγια....
-Αμφίβληστρον=δίχτυ, =====>> Σημασιολογικά=έλεγχος-διασταύρωση-ΜΥΚΥΟ, πιάσιμο φοροφυγάδων
-ἤγρευσεν=ψάρεψε, =====>> Σημασιολογικά=πιάνω τους φοροφυγάδες και εισφοροφυγάδες.
-Παρὰ καιρόν=εξωπραγματικά, =====>> Σημασιολογικά=παρά την κρισιμότητα της κατάστασης-κρίση.
-Λόγος εὔκαιρος=εύκολα τα λόγια, =====>> Σημασιολογικά=έργα όχι λόγια.
-Ηδυφωνία=γλυκύς ήχος, =====>> Σημασιολογικά=χάϊδεμα αυτιών, ωραία λόγια….
-..οὐκ ὠρχεῖσθε=δεν χορεύατε ὅτε ηὔλουν…αλλά χορεύετε[σπαρταράτε, διαμαρτύρεσθε] τώρα που άφησα το σουραύλι και με τα δίκτυα σας έβγαλα στην ακτή.

-Συμπέρασμα=μήπως είμαστε αφελείς σαν τον αυλητή ψαρά ?????

=====Διαφορετικά δεν θα φθάναμε εδώ που φθάσαμε=====

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου