Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Η ΦΡAΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ - statement of the year

Ελέχθει από τον νομπελίστα γιατρό, Βραζιλιάνο ογκολόγο Drauzio Varella.


As stated by the Nobel Prize winner for Medicine - Brazilian oncologist Drauzio Varella
"Στο σημερινό κόσμο επενδύονται 5 φορές περισσότερα για φάρμακα για την αντρική ανικανότητα και την σιλικόνη για γυναίκες από ότι για την θεραπεία του αλτσχαιμερ. Σε μερικά χρόνια θα έχουμε ηλικιωμένες με μεγάλα στήθη και ηλικιωμένους με σκληρό πέος, αλλά κανένας από αυτούς δεν θα θυμάται σε τι του χρησιμεύει." 
In today's world, we invest five times more for drugs related to male impotence and silicone implants for women than we do for the research and cure of Alzheimer's. In few years time we will have elderly ladies with huge breasts and old men with a permanent hard on, but none of them will remember how to use and the purpose for all this . . .  ! 
t.p.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου