Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ.!!! ΑΦΟΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ...

Ειδικές Αποστολές: Εισβολές στη Βρετανία, των Ισραηλίτικων Ομάδων Πίεσης

Βίντεο - Channel 4 UK - Broadcast 16 Νοεμβρίου του 2009
Διερευνόνται οι αποστολές, μιας από τις πιο ισχυρές πολιτικές ομάδες πίεσης στη Βρετανία, η οποία εργάζεται για τη στήριξη των συμφερόντων του κράτους του Ισραήλ.
Παρά το ότι έχουν μπει στο κυνήγι, άνθρωποι με μεγάλη επιρροή, από τους πλέον υψηλόβαθμους του Ενωμένου Βασίλεια της Βρετανικής πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης, λίγα είναι γνωστά για τα άτομα και τις ομάδες, που συνεργάζονται συλλογικά με το Υπέρ-Ισραηλινό λόμπι.
Ο Πολιτικός σχολιαστής Peter Oborne, έχει ως έρευνα, τον καθορισμό του "ποιοι είναι", πώς χρηματοδοτούνται, πώς λειτουργούν και τι επίδραση έχουν, επί των βασικών ομάδων, για τα εύπορα άτομα που βοηθούν κσι χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες των ομάδων πίεσης ισχυρών συμφερόντων.
Ζητείται να διερευνηθεί, με υπεύθυνο τρόπο, με διαφανή και ανοικτό έλεγχο το λόμπι (ομάδα πίεσης), ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότησή του και η οικονομική στήριξη των βουλευτών (από αυτό).
Το Υπερ-Ισραηλινό λόμπι, έχει ως στόχο να διαμορφώνει τις συζητήσεις, για τη σχέση της Βρετανίας με το Ισραήλ και τις μελλοντικές ξένες (διεθνείς) πολιτικές που σχετίζονται με αυτό.
Ο Oborne εξετάζει (ερευνά), τους τρόπους με τους οποίους το λόμπι λειτουργεί μέσα από το κοινοβούλιο και την τακτική που ακολουθεί στο παρασκήνιο, στη περίπτωση προώθησης "πληροφοριών" με τα έντυπα και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Παρακαλώ περιμένετε ένα λεπτό για να φορτώσει βίντεο.

Please wait a moment for video to load.

Your browser is not able to display this multimedia content.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου