Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ STOP CARTEL, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΣΕ ΚΑΥΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

STOPCARTEL

Συγγρού 132, 17671,

Αθήνα

www.stopcartel.org

Αθήνα 4-9-2009

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Πρωθυπουργός της χώρας προκύρηξε πρόωρες εκλογές γιά τίς 4 Οκτώβρη.Ο λόγος τόν οποίον επικαλέστηκε είναι η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας καί η ανάγκη ύπαρξης νωπής λαικής εντολής, προκειμένου η κυβέρνηση η οποία θά αναδειχθεί νά μπορέσει νά λάβει όλα τά αναγκαία μέτρα γιά την εντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Εν όψει τής υπάρχουσας κατάστασης η Αντιμονοπωλιακή Οργάνωση STOPCARTEL θέτει τά ακόλουθα ερωτήματα καί επιθυμεί νά έχει τίς τοποθετήσεις τού κόμματός σας επί αυτών.

1.Ποιά είναι η θέση τού κόμματός σας ως πρός την ανάγκη εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας στήν Ελλάδα πού αφορά τά καρτέλ καί ολιγοπώλια.

2.Πώς τό κόμμα σας αντιμετωπίζει τίς προτάσεις της Οργάνωσής μας γιά :

α. Μετατροπή των παραβάσεων σύστασης καρτέλ σέ κακουργήματα.

β. Αντιπροσώπευση στήν Επιτροπή Ανταγωνισμού τών Ενώσεων Καταναλωτών και Αντιμονοπωλιακών Ενώσεων.

γ. Θέσπιση μέτρων προστασίας των θυμάτων καρτέλ και μονοπωλίων,δικαιώματος λήψης ασφαλιστικών μέτρων καί διεκδίκησης αποζημιώσεων ατομικών καί συλλογικών.

3.Ποιά η θέση τού κόμματός σας ως πρός τόν αυστηρό έλεγχο τών συμπράξεων, συγχωνεύσεων κλπ ,όπως καθορίζουν οι νομοθεσίες περί ανταγωνισμού ,ώστε νά επιτρέπονται μόνο εκείνες πού αποδεδειγμένα θά αποβαίνουν πρός όφελος τού πολίτη-καταναλωτή καί νά απαγορεύονται εκείνες πού οδηγούν σέ γιγάντωση καί δημιουργία ολιγοπωλίων,.

4.Ποιά πολιτική θά εφαρμόσει τό κόμμα σας σέ ηδη δρομολογημένες συμπράξεις κρατικών φορέων καί ιδιωτών οι οποίες δημιουργούν συνθήκες αντίθετες πρός τα συμφέροντα τών πολιτών- καταναλωτών (πχ σύμπραξη ΔΕΗ-χαλυβουργικής).

5.Παρακαλούμε, εκθέσατε την εκτίμηση τού κόμματός σας για την μέχρι σήμερα λειτουργία καί τό εργο της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού καί αναφέρατε συγκεκριμένα μέτρα πού προτείνετε καί θά εφαρμόσετε καί πού θά αφορούν τη λειτουργία της, εφ'οσον έχετε την ευθύνη της διακυβέρνησης.

*Θερμή παράκληση γιά την απάντησή σας τό ταχύτερο δυνατόν καί πάντως οχι αργότερα από τήν Τρίτη 15-9-2009

**Αντίγραφο τής παρούσας επιστολής θά πρωτοκοληθεί στά αντίστοιχα γραφεία των Αρχηγών τών κομμάτων

Γιώργος Κοσμόπουλος,

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μ.Κ.Ο STOPCARTEL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου