Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ .....ΚΟΜΜΑ!!!!!

Ορισμός κόμματος......


Μεγάλε Ροίδη!!!!!
Πολλοί θα σε διαβάσουν σήμερα, αλλά "απειροελάχιστοι" θα καταλάβουν το νόημα του
σοφού σου κειμένου!
Έξυπακούεται, ότι από τον χώρον των πολιτικών....
"Ο Υ Δ Ε Ι Σ"
Ιωάννης Εμμ.Νομικός

===========================================================================
«Κόμμα
= Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν’ αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.»
Εμμανουήλ Ροίδης ,
Ελληνας πεζογράφος και κριτικος (1836-1904)

==================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου