Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΑΛΛΑΞΕ??? ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ...ΑΦΓΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ!!!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΞΥΠΝΑΝΕ-ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΜΕΝΑ 60000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.ΤΩΡΑ ΑΜΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ 6000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΦΓΑΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΛ ΜΕ 60000 ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΛ!!!

------------------------------------------------
Β) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Β1) Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – Αρχική χορήγηση (Άρθρο 25)

· Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ), προκειμένου να του χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
· Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
3. Αλλαγή σκοπού από εξαρτημένη εργασία (με σταθερό εργοδότη ή με περισσότερους του ενός σταθερούς εργοδότες) σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Άρθρα 12,15 & 25 του ν. 3686/2005 και άρθρο 6 του ν. 3536/2007)

· Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
· Οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύπτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εργαζομένων καθώς και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, προϋπηρεσία) όπου απαιτούνται.
· .Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από το προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα (βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης).
·
Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ).
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
· Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου