Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΑΘΟ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ως γνωστόν, οι συμβάσεις προμηθειών στο Δημόσιο, είναι ετήσιες, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης. ΟΥΤΕ ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Αυτό λέει ο Νόμος, αυτό λέει και το δεδικασμένο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Απαγορεύεται λοιπόν δια ροπάλου, η παράταση συμβάσεων, ανεξάρτητα με πια διαδικασία καταλήγουμε σε σύμβαση (δηλαδή, μετά ή άνευ διαγωνισμού).
Στο μακρινό Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ο γενναίος και μη ...χθεσινός κατά τα λεγόμενά του Διοικητής του, έχει τα δικά του ισχύοντα και γράφει τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) στα πλέον αρχαία υποδήματά του. Ότι κάνει, το κάνει μόνο και μόνο γιατί του αρέσει να βασανίζει για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ροδόπης, που εδρεύει στη Κομοτηνή.
Από τα ντοκουμέντα διαπιστώνουμε, ότι δεν είναι μόνο οι συντηρήσεις με βαρύ τίμημα του ...δωρητή μηχανήματος και η απαγορευμένη αγορά αναλωσίμων με το αζημίωτο, έχουμε μη σύννομες πρακτικές και στις αγορές τροφίμων.
Με βάση την 1642/21-2-2005 διακήρυξη του πρώην Πε.Σ.Υ.Π. Αν. Μακ.-Θράκης, μετά από τον 29-3-2005 διαγωνισμό, αναδείχθηκαν ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ προμηθευτές τροφίμων και αφού εγκρίθηκαν τα πρακτικά, την 1-7-2005 υπογράφηκαν οι προβλεπόμενες από τη διακήρυξη, ετήσιες συμβάσεις με τους προμηθευτές.
Οι συμβάσεις αυτές, σύμφωνα με τη νομοθεσία και σύμφωνα με τη διακήρυξη, έληξαν την 30-6-2006 και μπορούσαν να παραταθούν το πολύ μέχρι 30-9-2006.
Ο Διοικητής, γράφει στα παλαιά του υποδήματα τις απόψεις του Προϊστάμενου της Οικονομικής Υπηρεσίας, που του έλεγε τι είναι νόμιμο και τι όχι, και ενώ η διακήρυξη προέβλεπε άλλα, βάζει παράνομα όρο για δυνατότητα παράτασης των ετήσιων συμβάσεων για ... έναν (1) επί πλέον χρόνο!!! !!! !!!
Τίποτα δεν σταματά τον γενναίο Διοικητή και αφού 30-6-2007 λήγουν και οι παράνομες συμβάσεις με την ετήσιες (αντί τρίμηνες) ...παρατάσεις, με την απόφαση 112/21-3-2007 τις πηγαίνει έως 31-7-2007 και με την απόφαση 274/19-7-2007 αξωκοίλει τις συμβάσεις στις ξέρες της 30-9-2007.
Οι επίδικες προμήθειες (13 χρουσούζικα Χρηματικά Εντάλματα διάφορων προμηθευτών) αφορούν προμήθειες τροφίμων ΙΟΥΛΙΟΥ και ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007.
Αποδείχθηκε από έγγραφα, ότι τον Αύγουστο 2006, όταν έληξε η νόμιμη διάρκεια των συμβάσεων, το ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν. Κομοτηνής, ΖΗΤΗΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για να προχωρήσει σε νέα διαδικασία διαγωνισμού ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΒΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Υ4β/Γ.Π.116261/Φ 8Γ2-14/30-11-2006), αλλά αντί να προχωρήσει γρήγορα αφού οι προθεσμίες είχαν ήδη ξεφύγει, άρχισε κόλπα, ζητώντας τον ...Μάρτιο 2007 !!! !!! !!! από τη Δ.Υ.ΠΕ. (πρώην Πε.Σ.Υ.Π.) αλλαγή όρου διακήρυξης για το κριτήριο κατακύρωσης !!! !!! !!! που απορρίφθηκε και το story καθυστέρησε τουλάχιστον μέχρι και τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2008 !!! !!! !!!, όπως λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η Επίτροπος Ε.Σ. του Νομού Ροδόπης, τρομοκρατείται μόλις βλέπει τις τεράστιες αποκλίσεις των προθεσμιών και ΑΡΝΕΙΤΑΙ να υπογράψει τα 13 Χρηματικά Εντάλματα, συνολικού ποσού 63.722,58 € και καταγράφει την άρνησή της με Πράξη 52/2007.
Λόγω εμμονών του κ. Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής, το επόμενο οικονομικό έτος 2008, τα απορριφθέντα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής του 2007, αντικαθίστανται με Χ.Ε.Π. έτους 2008, για να καταλήξουν στο IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Αθήνα) για να δικάσει τη διαφορά μεταξύ της Επιτρόπου Ε.Σ. Ν. Ροδόπης και του Γ.Ν. Κομοτηνής (ουσιαστικά του Διοικητή του, αφού αυτός ήταν γνώστης των προτάσεων Προϊσταμένου οικονομικής υπηρεσίας).
Με την Απόφαση-Πράξη, αρ. 0053/Συνεδρίασης 11ης/1-4-2008, το IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, "Σκέφθηκε κατά νόμο" και απέρριψε ως μη νόμιμα τα 13 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής προμηθευτών τροφίμων του Γ.Ν. Κομοτηνής. Η ευθύνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής, γιατί έχουν καταγραφεί αντιρρήσεις άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, τις οποίες δεν ελάμβανε υπόψη του και επέβαλε λόγω θέσης τις απόψεις του.
Υπενθυμίζω, ότι ήδη έχει απομακρύνει από τη θέση του, τον διαφωνούντα Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κομοτηνής.
Υπενθυμίζω επίσης, ότι υπάρχει καταγγελία του Αντιπροέδρου του Νοσοκομείου, για την οποία οι Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αθηνών του κ. Σαμπατακάκη, έκαναν 1.400 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ πήγαινε -έλα και δεν κατάλαβαν τίποτα ή εν πάσι περιπτώσει, δεν πρότειναν τίποτα για ευθύνες!!! !!! !!!
Ποιος έμεινε για να κυνηγήσεις κ. Αβραμόπουλε;;;
Τα ξαναλέμε, γιατί τα αποστήματα πρέπει να σπάζουν.
Ο κ. Καβαρατζής, λογοδοτεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στον Υπουργό του - Όχι σε μένα, γιατί η ...χθεσινότητά του δεν με αφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου