Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΟΝΙΟΥ: Το "HERONIA TRAVEL" ζητά καπέλο 400 €/άτ. επί πλέον, για να επιστρέψουν παιδιά από τη Γερμανία στα πλαίσια του Υπουργ. Παιδείας.

Το γνωστό πρακτορείο «HERONIA TRAVEL» έχει επιλέξει το Υπουργείο παιδείας (Σχολεία) για τις εκπαιδευτικές του εκδρομές…
Και... λόγω του προβλήματος των πτήσεων, το εν λόγω πρακτορείο αντί να ενδιαφερθεί για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών που βρίσκονται στη Γερμανία, ζητάει χρήματα από τους γονείς τους, ώστε να μεριμνήσει για οδική επιστροφή…
Πως μπορεί να κάνει άμεσες επαφές το πρακτορείο με γονείς παιδιών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική εκδρομή του Υπουργείου Παιδείας;
Ποιος του δίνει τέτοια «δικαιώματα»;
Το πρακτορείο κολοσσός, στη σύμβαση για να πάρει τη δουλειά δεν είχε και σχετικές ασφάλειες κάλυψης έκτακτών περιστατικών;
Πως το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να υπόγραψε σύμβαση με ένα τόσο μεγάλο πρακτορείο -σύμφωνα με τους διαφημιστές-, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τους μαθητές;
Δηλαδή, αυτοί οι αετονύχηδες ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν δικαίωμα να εκβιάζουν γονείς, πως αν μέχρι τη Δευτέρα δεν καταβάλουν έξοδα μεταφοράς των παιδιών τους στην Ελλάδα, θα τα παρατήσουν στην ελληνική πρεσβεία της Γερμανίας;
Κυρία Διαμαντοπούλου, κύριε Γερουλάνε, κυρία Γκερέκου,
χθες, όχι εδώ και τώρα, ελέγξτε τις συμβάσεις που υπόγραψαν οι αρμόδιοι (αν και υπάρχουν υποχρεωτικές ασφαλίσεις για τέτοια περιστατικά), κόψτε και κανέναν κώλο (και μακρύ χεράκι, αν υπάρχει) στους αετονύχηδες και τονίστε ότι υπάρχει Ελληνική Πολιτεία!
Να μια από τις πολλές επιστολές που λάβαμε:
«Είμαι μητέρα παιδιού που για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ επισκέφτηκαν στα πλαίσια του Υπ. Παιδείας τη Γερμανία, ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ HERONIA TRAVEL. Λόγω του ηφαιστειακού νέφους η πτήση επιστροφής αναβλήθηκε. ΚΑΙ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΑΝ 400 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ για να μας ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ τα παιδιά μας (13-14 ετών), γιατί θα μας "έκαναν χάρη" να τα επιστρέψουν οδικώς. ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΗΔΗ ΣΤΕΡΗΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; Που να απευθυνθούμε;»

Ολόκληρη η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Για Εκδρομές Στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

για υλοποίηση εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, Μαθητικών Ολυμπιάδων και Βαλκανιάδων, συνεδρίων, διαγωνισμών και άλλων διεθνών εκδηλώσεων.

* Εγκύκλιος : Ι/29525/22-3-2006 ΥΠΕΠΘ

Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα ισχύοντα για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό.
Για την εν λόγω μετακίνηση απαιτείται έκδοση απόφασης μετακίνησης από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που πρόκειται για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό:

Α. Στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ, LEONARDO da VINCI, YOUTH FOR EUROPE κλπ.), αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης τμήμα Β` Προγραμμάτων

Β. Στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, Μαθητικές Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις, αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων τμήμα Β` Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών.

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α - Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

1. Αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον Διευθυντή του σχολείου και στη συνέχεια από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης. Ο Προϊστάμενος διατυπώνει εγγράφως τη θετική ή την αιτιολογημένη αρνητική του εισήγηση και τη διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησης.

2. Κατά περίπτωση: πρόσκληση ξένου σχολείου ή φορέα υποδοχής, αίτηση συμμετοχής σε διεθνείς εκδηλώσεις ή συνέδρια, αντίγραφο της έγκρισης του σχετικού προγράμματος σχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων .

3. Αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης.

Για τη μετακίνηση μαθητών υποβάλλονται επιπλέον:

1. Αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου διδασκόντων στο οποίο να αναφέρονται:

α) η απόφαση του συλλόγου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης,
β) το σχέδιο που υλοποιεί το σχολείο, εφόσον πρόκειται για δράση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ, LEONARDO, YOUTH κλπ. ή το πρόγραμμα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ανταλλαγών,
γ) τα ονόματα των μαθητών, των συνοδών εκπαιδευτικών και του αρχηγού της αποστολής.

Στην περίπτωση των ΙΕΚ όπου δεν τηρούνται πρακτικά, ο υπεύθυνος του προγράμματος ενημερώνει έγκαιρα την αρμόδια Δ/νση του Ο.Ε.Ε.Κ. για τη μετακίνηση, εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα Leonardo da Vinci.

2. Βεβαίωση του Δ/ντή του σχολείου ότι έχει παραλάβει ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Η αναλογία των συνοδών εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι ένας εκπαιδευτικός ανά δέκα μαθητές, εκτός του αρχηγού. Εφόσον η ομάδα των μαθητών είναι μικτή, ομοίως θα πρέπει να είναι και η ομάδα των εκπαιδευτικών.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στη μετακίνηση θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως, το ταχύτερο δυνατόν, η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου.
Οι μετακινούμενοι μετά την επιστροφή τους υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Δ/νση λεπτομερή έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία να περιλαμβάνονται τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις. Στις περιπτώσεις που η άδεια μετακίνησης συνοδεύεται από ερωτηματολόγιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό συμπληρώνεται ατομικά.

======== Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η ==========

Για κάθε μετακίνηση στο εξωτερικό των εκπαιδευτικών και των μαθητών, είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής.
Για μετακινήσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του οικείου Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, απ` όπου εκδίδεται η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Για τους μαθητές θα πρέπει να μεριμνήσουν οι γονείς τους, απευθυνόμενοι στον ασφαλιστικό τους φορέα, προκειμένου να πληροφορηθούν και να προβούν στην έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης για τα παιδιά τους.

Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προβλέπει την κάλυψη δαπανών ταξιδιωτικής ασφάλειας.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απευθύνονται στις πλησιέστερες Πρεσβευτικές ή Προξενικές Αρχές της χώρας μας, των οποίων τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις θα είναι χρήσιμο να τις πληροφορούνται πριν την αναχώρησή τους.

Ειδικά για την περίπτωση Β΄
Για τη μετακίνηση μαθητών στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς ενδείκνυται η περίοδος των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού και των σχολικών αργιών, για να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, η εκπαιδευτική επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Οι μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην περίπτωση Β` δεν επιβαρύνουν οικονομικά το Υπουργείο.
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μόνιμοι ή αναπληρωτές και να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα.
Αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και μετακινούνται στο εξωτερικό θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Επισημαίνεται ότι η έγκριση των εκπαιδευτικών εκδρομών των μαθητών της Γ` τάξης Λυκείου στο εξωτερικό, ανήκει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 161/ΦΕΚ145/23-6-00/τ.Α και την Υ.Α. 13324/Γ2/7-2-06(ΦΕΚ 206 τ.Β/13-02-06).
Δεδομένου ότι οι μαθητές μας γίνονται πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, να συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ευγένεια, υπακούοντας στις οδηγίες και τις συστάσεις των συνοδών εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

==================================
ΕΠΙΣΗΣ:
Οι αεροπορικές εταιρείες σε τέτοιες περιπτώσεις, επιστρέφουν το αντίτιμο των εισιτηρίων στις εταιρείες τουρισμού.
Το κόμιστρο οδικής μεταφοράς είναι πάντα φθηνότερο της αντίστοιχης αεροπορικής μεταφοράς.
==================================
ΕΠΙΣΗΣ
"Το
HERONIA TRAVEL

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Η εταιρεία είναι ενεργό μέλος των Διεθνών Οργανισμών:

IATA (International Air Transport Association) από το 1984
HATTA (Hellenic Association of Travel and Tourist Agents)
ASTA (American Society of Travel Agents)
UFTAA (Universal Federation of Travel Agent’s Associations)
GUATTA (Greek Union of Air Travel Agencies)"

>>>>>> που του δίνει το δικαίωμα να εκδίδει αεροπορικά εισητήρια όλων των εταιρειών. Ας του γίνει μια ξεγυρισμένη επίθεση με καταγγελίες στους διεθνείς οργανισμούς και .....καλά ξεμπερδέματα με τα εισιτήρια.

>>>>>> Επίσης συνιστώ, να δραστηριοποιηθούν οι γονείς ομαδικά και να στραφούν κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Αν το εκδρομικό πρόγραμμα ήταν ενταγμένο σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οι ευθύνες είναι ξεκάθαρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου