Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: 200 ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΕΣ ..."ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ" (ΜΚΟ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΡΟΥΤΣΑ ΣΤΟ ΥΠΕΞ.!!!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ !!!

===================

ΥΔΑΣ = ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ στην οποία υπάγονται οι περίφημες Μη Κυβερνητικές (κατ’ ευφημισμόν !) Οργανώσεις ( Μ.Κ.Ο.)

Στη πραγματικότητα ΥΔΑΣ σημαίνει ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΧΟΡΤΑΓΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ

1. Στον χαιρετισμό του στον Ειδικό Οδηγό Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Φεβρ. 2001 (εφεξής ΕΟ-ΜΚΟ) ο (τότε) Υπεξ κ. Παπανδρέου δηλώνει ότι « οι Μή Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) αποτελούν τη δυναμικότερη έκφραση της κοινωνίας των πολιτών », τους προτείνει «συνεταιριστική συνεργασία ( ! ! !) με το ΥΠΕΞ . . . για στην εμπέδωση στη χώρα μας της σταθερά πιά αναδυόμενης α ν α π τ υ ξ ι α κ ή ς διπλωματίας » ! ! !

2. Στον πρόλογό του στον ΕΟ-ΜΚΟ, ο Γενικός Διευθυντής και φίλος του Αλ. Ρόντος δηλώνει ότι το ΥΠΕΞ για να αντιμετωπίσει την « κυριότερη πρόκληση της ευρύτερης δραστηριοποίησης της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών . . . . και την προώθηση δυναμικής και βιώσιμης !!! αναπτυξιακής στρατηγικής » (_!_) συστήνει μία νέα Γ ε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η με Ε Ξ Η (! ! ! ) Διευθύνσεις, που αποτελεί « ανεξάρτητο οργανικό τμήμα του ΥΠΕΞ και διαχειρίζεται το σύνολο των πόρων του προϋπολογισμού ΥΠΕΞ για την αναπτυξιακή συνεργασία του ΥΠΕΞ καθώς και τους πόρους ή δωρεές που της μεταβιβάζονται από Υπουργεία, Οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής ( ! ! ! ) (ΕΟ-ΜΚΟ σελ. 40)

3. Να σημειωθεί ότι η διπλωματική εκπροσώπηση της χώρας μας στις χώρες που στοχεύει η ΥΔΑΣ για «ανθρωπιστική βοήθεια και μείωση της . . .φτώχειας» είναι ανύπαρκτη έως υποτυπώδης. Δεν υπάρχουν ούτε πρέσβης ούτε εμπορικός ακόλουθος με τη μόνιμη δικαιολογία της έλλειψης χρημάτων ! Οπου υπάρχουν, ο προϋπολογισμός λειτουργίας, τους επιτρέπει απλά να . . . επιβιώνουν, αλλά όχι να δραστηριοποιούνται για εκτέλεση της αποστολής τους. Η δικαιολογία είναι πάντα η ίδια : Δεν υπάρ-χουν λεφτά ! Για την ΥΔΑΣ τα χρήματα βρέθηκαν πλουσιοπάροχα !

4. Η χρηματοδότηση των ΜΚΟ ξεκινά από Ε. 50.000. Ανώτατο ποσόν δέν αναφέρεται. Κρίνοντας από τις «ρυθμίσεις για προμήθειες υλικών / υπηρεσιών που προβλέπονται από διεθνείς δεσμεύσεις » το ποσό χρηματοδότησης ΜΚΟ δύναται να υπερβαίνει τις Ε. 400.000 !!! (ΕΟ-ΜΚΟ σελ. 63-64 )

5. Ο κατάλογος του ΥΠΕΞ αριθμεί σήμερα περί τις 200 ΜΚΟ που τυπικά δικαιούνται χρηματοδότησης για να … « υλοποιήσουν » το ανύπαρκτο πρόγραμμα «αναπτυξιακής διπλωματίας» !

6. Αγνωστο ΑΝ το ΥΠΕΞ έκανε ποτέ έλεγχο και ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ, των χρηματοδοτηθεισών ΜΚΟ. Σε σχετικό ερώτημα, η ΥΔΑΣ απάντησε ότι τα ανωτέρω στοιχεία «κατατίθενται μόνο στη Βουλή».

Αρα δέν είναι διαθέσιμα για ενημέρωση του φορολογούμενου πολίτη, που τις χρηματοδοτεί !

7. Πρόγραμμα διεθνούς αναπτυξιακής διπλωματίας, μας δηλώθηκε ότι δέν υπάρχει αλλά απαρτίζεται από τις εγκρινόμενες προτάσεις των ΜΚΟ ! ! ! ! ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ! ! !


Αντ. Αντωνιάδης

Πρόεδρος

Ελληνο-Νιγηριανού Εμπορικού Επιμελητηρίου (τότε 14. 9. 2003)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου