Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ …ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ κλπ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Δημοσιεύθηκε από ΜπαρμπαΝίκος

Από περικοπές πηγαίνουμε πολύ καλά αντιστοίχως υπέροχα πηγαίνουμε και από την νέα νομοθεσία: Διαβάστε το νέο νόμο για την Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και την καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στο http://www.disabled.gr/lib/?p=28248 τον εξίσου νέο νόμο για το Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις στο http://www.disabled.gr/lib/?p=27783 και για τις εξαιρέσεις από την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων στο http://www.disabled.gr/lib/?p=27715
Δεν πρέπει να παραλείψετε να θαυμάσετε την νέα αισθητική στη χρήση της ελληνικής γλώσσας που εισάγει η νέα νομοθεσία: Η αρχή γίνεται με αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, την αξιολόγηση και την «αξιοκρατία» (αυτό μας έλειπε!!!) και την εισφορά «αλληλεγγύης» των συνταξιούχων. Αλληλεγγύη ονομάζεται η απαλλοτρίωση ποσοστού των συντάξεων για τη χρηματοδότηση της διεύρυνσης της βάσης των συνταξιούχων. Πιο απλά μειώνουν τις συντάξεις και με τα λεφτά αυτά δίνουν συντάξεις σε περισσότερους ανθρώπους. Τόσα χρόνια συνεπής αναγνώστης πρώτη φορά βλέπω να επιβάλλεται η αλληλεγγύη εκ των άνω.
Εκδόθηκε ΟΔΗΓΙΑ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου και μπορείτε να τη διαβάσετε στο http://www.disabled.gr/lib/?p=28239
Επειδή πολλοί αναγνώστες μας ρωτούν τι γίνεται με την νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων αντί απαντήσεως διαβάστε την ΠΟΛ.1114/19.7.2010 Φορολόγηση ημιυπαίθριων, βοηθητικών χώρων – έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων στη διεύθυνση http://www.disabled.gr/lib/?p=28237
Διαβάστε το N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις στη διεύθυνση http://www.disabled.gr/lib/?p=28209
Διαβάστε το NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3847/2010 Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.
(ΦΕΚ Α’67/11.5.2010) στη διεύθυνση http://www.disabled.gr/lib/?p=28039

Μην παραλείψετε να διαβάσετε το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις στη διεύθυνση http://www.disabled.gr/lib/?p=28030 γιατί μεταρρύθμιση, αξιοκρατία, επανακαθορισμός, έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων, αλληλεγγύη συνταξιούχων και αναβάθμιση χωρίς Διαύγεια δεν γίνεται.
Ο μεγάλος χαμός γίνεται στις ειδήσεις στο http://news.disabled.gr/ που χρειάζονται πολλές σελίδες για να απολαύσουμε τη νέα αισθητική.
Αρχίζει την Παρασκευή 30 Ιουλίου η δωρεάν διανομή δελτίων θεάματος προς τους δικαιούχους των παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας νομού Αττικής. Διαβάστε περισσότερα στη διεύθυνση
http://news.disabled.gr/?p=31416
Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων πρόκειται να έρθουν από τον Σεπτέμβριο. Διαβάστε περισσότερα στη διεύθυνση
http://news.disabled.gr/?p=31393
Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στη διεύθυνση http://news.disabled.gr/?p=31344
Περισσότερες ειδήσεις στο
http://news.disabled.gr/ που ενημερώνεται καθημερινά, ενώ κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες βρίσκονται πάντα και εγκαίρως στο http://www.disabled.gr/
Και επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει για οτιδήποτε νέο συμβαίνει μπορείτε να ενημερώνετε το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ και το http://www.disabled.gr/ με e-mail στο admin@disabled.gr ώστε και εμείς, με τη σειρά μας, να ενημερώνουμε τους αναγνώστες του http://www.disabled.gr/, του newsletter και του περιοδικού εγκαίρως.
Πολλούς χαιρετισμούς, http://www.disabled.gr/ και περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου